css selector test

all xbrowser tests

N 4.7xIE 5IE 5.5IE 6 IE 7 Mozilla 1.xOpera 7Opera 8 IE 5 MacSafari
* n yyy y yyy yy
#a1>#a2 n nnn y yyy yy
#a1+#a2 n nnn y yyy yy
a[class] n nnn y yyy nn
a[class="no"] n nnn y yyy nn
a[class~="no"] n nnn y yyy nn
a[lang|="en"] n nnn y yyy nn
.classA.classB n bugbugbug y yyy yy
:link:hover n bugbugbug y yyy yy
:focus n nnn n ynn ?n
:first-letter n bugbugy y yny ?n
:first-line n nny y yyy yy
:before n nnn n yyy ?bug
:after n nnn n yyy ?bug
lang(fr) n nnn n yny yn

your current browser:

universal selector: #id *


child selector: #id1>#id2


sibling+

+sibling : id1+id2


attribute selector #id[class]

attribute selector with value #id[class="no"]

attribute selector contains #id[class~="no"]

attribute selector starts/ends #id[lang|="en"]

more than one class in one selector .no.g2

more than one pseudo class #id:link:hover

#id:focus

first-letter: #id:first-letter

first-line: #id:first-line
second

#id:before

#id:after

lang(fr)